Członkiem Klastra może zostać:

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie,
- osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
Członkiem Klastra może zostać również podmiot zagraniczny.
Podmiot uzyskuje status Członka Klastra, po złożeniu Deklaracji Przystąpienia oraz po podpisaniu Umowy z Operatorem Klastra.

Procedura dołączenia do Krajowego Klastra Industry 4.0:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem Klastra (link do pobrania),
  2. Zapoznaj się z projektem umowy
        - umowa dla przedsiębiorstw (link do pobrania)
        - umowa dla uczelni, jst, fundacji i stowarzyszeń (link do pobrania)

  1. Pobierz, wypełnij i prześlij na adres: biuro@industry40.edu.pl krótką deklarację zgłoszeniową
        - deklaracja dla przedsiębiorstw (link do pobrania)
        - deklaracja dla uczelni, jst, fundacji i stowarzyszeń (link do pobrania)

  1. Ocena aplikacji i podpisanie umowy”