INDUSTRY 4.0

Politechnika Rzeszowska oraz Krajowy Klaster INDUSTRY 4.0 zapraszają na konferencję – warsztaty pt. INDUSTRY 4.0 – innowacyjne aplikacje dla przedsiębiorstw.

logotypy

20 LUTY 2018

Konferencja odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 roku na Politechnice Rzeszowskiej Al. Powstańców Warszawy 12 - budynek Rektoratu
Godzina 8:00 do 16:00.

AGENDA KONFERENCJI

Pobierz agendę konferencji w pliku PDF
POBIERZ

8:00 - 9:00

Rejestracja uczestników

Poczęstunek kawowy

9:00 - 9:10

Rozpoczęcie konferencji

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Tadeusz Markowski

9:10 - 9:30

Aplikacje w Przemyśle 4.0

Aplikacje INDUSTRY 4.0 w przemyśle przetwórczym na przykładzie Firmy SPLAST, Agnieszka Sanocka

9:30 - 9:50

Systemy komputerowe w INDUSTRY 4.0

CAx jako kluczowy elementy struktury Przemysłu 4.0 wybrane aplikacje Firmy SIEMENS, Ryszard Ostrowski

9:50 - 10:10

Aplikacje IT w Przemyśle 4.0

Aplikacje IT w Przemyśle 4.0 Optymalizacja procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa w oparciu o dane systemów ERP i MES, Ryszard Rzym

10:10 - 10:30

Aplikacje strukturalne w Przemyśle 4.0

Aplikacje strukturalne w Przemyśle 4.0 Elementy systemu produkcyjnego dedykowane dla Przemysłu 4.0 na przykładzie produktów firmy DOPAK, Ursula Steiner

10:30 - 10:50

Technologie addytywne dla INDUSTRY 4.0

Druk 3D w strukturze INDUSTRY 4.0 – SONDA SYS przemysłowy system spiekania proszków polimerowych, Maciej Patrzałek

10:50 - 11:15

Technologie mobilne 4.0

Prezentacja firmy oraz najnowszego Projektu CALIBRON Firmy GC ENERGY, Stanisław Głodowski

Prezentacja możliwości systemu CALIBRON jako laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu, Bogdan Gorzelnik

11:15 - 11:50

Przerwa kawowa

11:50 - 12:10

Przewagi konkurencyjne INDUSTRY 4.0

Rozwiązania Przemysłu 4.0 jako odpowiedź na współczesne wyzwania gospodarki, Andrzej Soldaty

12:10 - 12:30

Transfer technologii

Podkarpackie Centrum Innowacji jako element rozwoju technologicznego w Przemyśle 4.0, Bartosz Jadam

12:30 - 12:45

Technologie mobilne 4.0

Aplikacje mobilne – zastosowanie dronów jako elementu struktury Przemysłu 4.0, Witold Załęski

12:45 - 13:00

Systemy pomiarowe w INDUSTRY 4.0

Optyczne systemy pomiarowe 3D firmy GOM wspierające proces wytwarzania, Grzegorz Pędzisz

13:00 - 13:15

Platformy internetowe w INDUSTRY 4.0

Platformy internetowe jako element wymiany informacji dla Przemysłu 4.0, Jacek Szczerba

13:15 - 13:30

Inteligentne systemy produkcyjne

Inteligentne nadzorowanie procesów i wsparcie w podejmowaniu decyzji w systemach produkcyjnych, Tomasz Żabiński

13:30 - 13:45

Komponenty w systemach produkcyjnych

Oferta produktów Firmy Pepperl+Fuchs dedykowanych do Przemysłu 4.0, Marcin Olszowy

13:45 - 14:00

B+R w INDUSTRY 4.0

Badania naukowe i ich aplikacje dla Przemysłu 4.0, Jarosław Sęp

14:00 - 15:00

Lunch

15:00 - 16:00

Zakończenie

Networking, zbieranie ankiet

logotypy

PREMIERA DRUKARKI 3D

Podczas konferencji odbędzie się ogólnopolska premiera pierwszej polskiej przemysłowej drukarki 3D pracującej w systemie SLS – Selective Laser Sintering firmy SONDA SYS.

Urządzenie posiada status INDUSTRY 4.0 Ready i jest kompatybilne z rozwiązaniami przemysłowymi struktury 4.0.

PRELEGENCI
Wystąpią między innymi:

Andrzej SOLDATY
Twórca Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0

Andrzej Soldaty swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986-1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.

W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju.

Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył również studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.


Bartosz JADAM
Prezesa Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji

Od początku kariery zawodowej związany wspieraniem przedsiębiorczego rozwoju gospodarczego. Jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie działań dotyczących wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz projektów B+R+I przedsiębiorstw.

Współautor Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, autor I oś priorytetową "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka". Od 2016 r. kierował zespołem odpowiedzialnym za regionalne inteligentne specjalizację.


Jacek SZCZERBA
Prezes Zarządu GENPLAST Sp. z o.o.

Prezes Zarządu GENPLAST Sp. z o.o. – usługi doradcze i consultingowe w obszarze e-biznesu, e-commerce oraz e-marketingu. Realizacja zadań z obszaru rozwoju innowacji obejmujących zasoby produktowe, określanie ich potencjału, analiza trendów rynkowych konkurencji, segmentacje biznesowe.

Równocześnie Business Manager i współwłaściciel ENTERIO s.c. oraz Redaktor Naczelny Serwisu Internetowego WWW.TWORZYWA.PL

Zakres zainteresowań i działalności obejmuje opracowywanie strategii rozwoju oraz kampanii marketingowych w ramach projektów realizowanych z kluczowymi klientami branży tworzyw sztucznych w Polsce.


dr inż. Tomasz ŻABIŃSKI
Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej

Pracownik naukowo-dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Prowadzi badania i zajęcia dydaktyczne w obszarach szeroko pojętej automatyki i sterowania oraz zastosowania metod inteligencji obliczeniowej w sterowaniu i systemach produkcyjnych. Posiada doświadczenia praktyczne, był konsultantem ds. automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i firmach informatycznych. Ma również doświadczenia w pełnieniu funkcji zarządczych w spółce o profilu informatycznym. Aktualnie jest Pełnomocnikiem Dziekana WEiI ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz członkiem Rady Wydziału. Jest opiekunem studenckiego koła naukowego ROBO oraz laboratorium automatyki i sterowania jak również współautorem planów studiów z automatyki i robotyki na WEiI.

Aktualnie jego aktywność badawcza i zawodowa koncentruje się na zastosowaniu metod inteligencji obliczeniowej w systemach produkcyjnych orazna technologiach informatycznych umożliwiających wdrażanie w praktyce przemysłowej koncepcji Przemysłu 4.0.


REJESTRACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza

Wyrażam zgodę na używanie przez Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym komputera i telefonu w celu przesyłania wiadomości oraz otrzymywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza o charakterze marketingowym*.