INDUSTRY 4.0

Politechnika Rzeszowska oraz Krajowy Klaster INDUSTRY 4.0 zapraszają na konferencję i warsztaty - INDUSTRY 4.0 innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu.

logotypy

20 LUTY 2020

Konferencja odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 roku na Politechnice Rzeszowskiej Al. Powstańców Warszawy 12 - budynek Rektoratu
Godzina 8:30 - 15:30.

Tematyka konferencji obejmuje

Przemysłowe Systemy Zarządzania Przepływem oparte na Teorii Ograniczeń

Systemy cyberbezpieczeństwa w przemyśle

Aplikacje INDUSTRY 4.0 w przemyśle przetwórczym – SMART MANUFACTURING

Kadry dla gospodarki opartej o Przemysł 4.0

Projektowanie zorientowane na Przemysł 4.0

Wybrane aplikacje elementów struktury INDUSTRY 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Technologie addytywne – DRUK 3D w strukturze Przemysłu 4.0

Systemy komputerowe CAx jako kluczowy elementy struktury Przemysłu 4.0

Integracja nauki i przemysłu w ramach projektów Podkarpackiego Centrum Innowacji

Przemysł 4.0 jako droga do nowoczesnej gospodarki – Regionalna Inicjatywa Doskonałości

SMART CITY i SMART FACTORY – element działalności URBAN LAB oparty o informatyzację i elektromobilność systemów transportu

AGENDA KONFERENCJI

Pobierz agendę konferencji w pliku PDF
Pobierz agendę

8:30 – 9:00

Rejestracja

9:00 – 9:05

Rozpoczęcie konferencji

Tadeusz Markowski

9:05 – 9:15

Innowacyjne Rozwiązania dla przemysłu - Rzeszów Stolica Innowacji.

Marek Ustrobiński - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa

9:15 – 10:00

System Zarządzania Przepływem oparty na Teorii Ograniczeń - CMS RoadRunner

Jacek Warchałowski

10:00 – 10:20

Aplikacje w Przemyśle 4.0 Aplikacje INDUSTRY 4.0 w przemyśle przetwórczym na przykładzie Firmy SPLAST

Marek Sanocki

10:20 – 10:40

Aplikacje IT w Przemyśle 4.0 Lider Industry nowe spojrzenie na Przemysł 4.0 – innowacyjne rozwiązania Firmy ZETO-RZESZÓW

Mariusz Dymek

10:40 – 11:00

Aplikacje strukturalne w Przemyśle 4.0 Smart Assist – holistyczne rozwiązanie cyfrowego zarządzania i utrzymania produkcji – systemy prezentowane przez DOPAK

Wojciech Najda

11:00 – 11:20

Przemysł 4.0 w małej firmie Jak szeroko pojęta idea Przemysłu 4.0 pozwala rozwijać się małym innowacyjnym firmom na przykładzie MODERN FORMS

Marcin Bosek

11:20 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:30

Transfer technologii Podkarpackie Centrum Innowacji – inspirujemy, wspieramy i integrujemy współpracę nauki z biznesem

Jacek Kubrak, Konrad Frontczak

12:30 – 12:45

SMART INDUSTRY I SMART CITY Innowacyjne rozwiązania – kuźnia pomysłów poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa – URBAN LAB Rzeszów

Konrad Fijołek

13:00 – 13:00

Technologie mobilne 4.0 Aplikacje mobilne – zastosowanie elementów struktury 4.0 w zarządzaniu transportem miejskim – ZTM

Tomasz Wesołowski

13:00 – 13:15

Systemy pomiarowe w I4.0 Nowoczsne systemy skanowania 3D w INDUSTRY 4.0 – przykłady aplikacji LENSO

Grzegorz Pędzisz

13:15 – 13:30

Systemy druku 3D dla INDUSTRY 4.0 Innowacyjne rozwiązania druku 3D dla przemysłu system addytywny XM200C – oferta PROSOLUTIONS

Damian Żelechowski

13:30 – 13:45

Druk 3D w INDUSTRY 4.0 SONDASYS – technologie przyrostowe dedykowane dla struktury Przemysłu 4.0

Maciej Patrzałek

13:45 – 14:00

Procesy informatyczne – iSRapid Wsparcie procesów szybkiego wytwarzania prototypów – InfoSoftware Polska

Bartosz Bęben

14:00 – 14:15

B+R w Industry 4.0 Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Grzegorz Budzik, Mariusz Oleksy

14:30 – 15:30

Lunch

15:30

Podsumowanie konferencji Networking, warsztaty tematyczne w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

logotypy

Premiera systemu

Podczas konferencji odbędzie się europejska premiera aplikacji Systemu Zarządzania Przepływem CMS RoadRunner opartego na Teorii Ograniczeń. System stanowi istotne uzupełnienie struktury INDUSTRY 4.0 i jest kompatybilny z rozwiązaniami przemysłowymi struktury I4.0.

Celem konferencji jest integracja nauki i przemysłu oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań w obszarze SMART INDUSTRY i SMART CITY.

WIDZIMY SIĘ ZA

REJESTRACJA

Rejestrując swój udział w konferenci i warsztach - INDUSTRY 4.0 innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. w Rzeszowie, przekazuję swoje dane osobowe, które wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby organizacji konferencji, a także dla celów wydawniczych i marketingowych, związanych ściśle z Konferencją oraz akceptuję politykę prywatności Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (https://w.prz.edu.pl/polityka-prywatnosci). Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie uda się przesłać informacji organizacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). *

Rejestrując swój udział w konferenci i warsztach - INDUSTRY 4.0 innowacyjne rozwiązania cyber-fizyczne dla przemysłu, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. w Rzeszowie, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas Konferencji w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na jego rozpowszechnianie w związku z Konferencją na stronie internetowej Konferencji www.industry40.edu.pl oraz własnych social mediach*