KRAJOWY KLASTER INDUSTRY 4.0

Krajowy Klaster INDUSTRY 4.0 został założony w wyniku inicjatywy przemysłu przy współpracy z Politechnika Rzeszowską, jako odpowiedź na dynamiczny rozwój innowacyjnych systemów komputerowego wsparcia produkcji, automatyzacji i informatyzacji procesów wytwarzania zgodnych z ideą INDUSTRY 4.0. Na podstawie podpisanych w dniu 6 października 2017 dokumentów założycielskich Stowarzyszenia uzyskało osobowość prawną w dniu 8 listopada 2017 roku i zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie Krajowy Klaster INDUSTRY 4.0. Bazując na dorobku Centralnego Okręgu Przemysłowego, Klaster ma na celu rozwijać innowacyjne rozwiązania dla polskiego przemysłu i umacniać jego międzynarodową pozycję w obszarach innowacyjnych technologii. Siedzibą Klastra jest stolica Województwa Podkarpackiego – Rzeszów.

Podstawowym celem działalności Klastra jest informacyjne, kompetencyjne i technologiczne wspomaganie przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0. Cele szczegółowe to:

  Cele szczegółowe to:
 • Wsparcie transformacji cyfrowej, automatyzacji i robotyzacji polskich przedsiębiorstw.
 • Wsparcie procesu powstawania i promowanie polskich rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0.
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw na terenie Polski.
 • Promowanie polskiego przemysłu za granicą.
 • Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez Członków Klastra.
 • Osiągnięcie spójności pomiędzy ofertą edukacyjną i naukową, a potrzebami rynku pracy szczególnie w obszarze automatyzacji i informatyzacji procesów produkcji.
 • Rozwój technologii skojarzonych i m.in. technologii szybkiego prototypowania,innowacyjnych technologii materiałowych w tym technologii kompozytów i kompozytów polimerowych.
 • Rozwój systemów wspomagających projektowanie i wytwarzanie w strukturze Przemysłu 4.0 opartych o komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, procesów produkcyjnych oraz zarządzania jakością w tym systemów CAx/MES/PLM/TCT/RP/CMT

Zarząd Klastra

Grzegorz Budzik – prezes zarządu


Mariusz Oleksy – wiceprezes zarządu

Industry 4.0 u członków klastra

 • Industry 4.0 to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających w celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Borimex traktuje przemysł 4.0 nie tylko w kwestiach technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

  Specjalistyczne programy komputerowe jakie posiadamy umożliwiają projektowanie, planowanie, realizację, kontrolę oraz monitoring produkcji i łańcucha dostaw. Szczegółowo śledzimy przepływ informacji, produktów i usług.

  Wykorzystujemy do tego celu szereg najnowszych osiągnięć zarówno z dziedziny oprogramowania jak i organizacji:

  – oprogramowanie do planowania i harmonogramowania zasobów produkcyjnych – APS
  – oprogramowanie do nadzoru nad realizacją procesów – MES

  –  system kolekcjonowania danych dotyczących aktualnego stanu produkcji, zintegrowany z ERP oraz sterownikami maszyn

  – zintegrowany system wymiany danych pomiędzy maszyną pomiarową narzędzi a maszynami obróbczymi
  – zintegrowany system ERP
  – komunikację z dostawcami i klientami w postaci automatycznej elektronicznej wymiany danych B2B
  – elektroniczną platformę zakupową, pozwalającą zapewnić przejrzystą i uczciwą konkurencyjność dostaw EPP 
  – oprogramowanie Business Intelligence pozwala nam nadzorować dowolne wskaźniki procesów KPI
  – oprogramowania do zarządzania projektami oraz nadzoru nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej
  – oprogramowanie PLM do zarządzania aktualnością dokumentacji oraz nadzoru nad cyklem życia produktu

  Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów, poprzez przetwarzanie danych zbieranych w czasie rzeczywistym dla trwającej produkcji, analizy podstawowych wskaźników aż do wysyłki towaru.